Onafhankelijk en duidelijk pensioenadvies


Dé pensioenoplossing voor de werkgever en ondernemingsraad

2018, het jaar voor heldere pensioenuitleg voor u als werkgever en voor uw werknemers! Bel de pensioencoach!

Pensioen Advies

Wij adviseren uitsluitend op basis van urendeclaratie of een vaste vooraf besproken vergoeding.

 U ontvangt daarmee  een volledig en onafhankelijk pensioenadvies. Helder advies op het gebied van ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen geeft u als werkgever en werknemer inzicht in de mogelijkheden en de te maken keuzes.

U wordt stap voor stap begeleid in het pensioenadviestraject en u krijgt heldere informatie om zelf keuzes te maken. En dit alles tegen een scherp tarief.

Pensioen Beheer

Wilt u ook alles in één keer doorgeven op het gebied van pensioen en inkomensverzekeringen (ziekteverzuim, WGA hiaat, WIA excedent, arbeidsongeschiktheidspensioen), dan bent u bij ons op het juiste adres. We ontzorgen u en regelen niet alleen het doorgeven van mutaties, maar zorgen ook dat het pensioencontract, polissen en andere verzekeringen juist opgeleverd worden door verzekeraars en pensioenuitvoerders (PPI).

Voor het pensioenbeheer en pensioencommunicatie voor uw medewerkers kunt u kiezen uit verschillende service pakketten.

Pensioen Communicatie

Als u als bedrijf, werkgever pensioen heeft toegezegd, is het de werknemer niet altijd duidelijk welke hoge waarde dit vertegenwoordigt. Wij helpen u door middel van presentaties of individuele pensioencommunicatie deze waarde te benadrukken en duidelijk te maken.

Onze specialiteit is om in klare en begrijpelijke taal te vertellen wat de pensioenregeling of verandering inhoudt. Daarbij geven we de werknemer ook handvatten, zodat de werknemer controle krijgt over zijn/haar eigen situatie financiële situatie. Het gaat dan over de situatie op pensioendatum, maar ook over de situatie bij eerder overlijden of arbeidsongschikt raken.


Wij bieden u de oplossing?

U zoekt een pensioenoplossing en wij kunnen u daarbij helpen!

Heeft u een bestaande pensioenregeling en moet deze verlengd worden? Wilt u pensioen toezeggen aan uw werknemers? Moet u onderhandelen met de ondernemingsraad of werkgever met betrekking tot het pensioen? Voor al deze vraagstellingen bent u op het juiste adres. Bij VMD Koster hebben we een middelgroot pensioen adviesbedrijf en wij zijn zeer ervaren is met allerlei pensioenvraagstukken.

Wij bieden u een praktische en onafhankelijk oplossing. Daarnaast communiceren wij helder richting de werkgever en de werknemer. Hieronder onze oplossing het pensioen ABC'tje, Advies, Beheer en Communicatie.